Zdravotné stredisko Mojmírovce

Ambulancia všeobecného lekára

Lekár – Mudr. Eva Ďurčanská

Sestra – Martrina Kvasňovská

 

Ordinačné hodiny

Pondelok – Piatok

07:00 – 07:45 – podávanie injekcií, odbery

07:45 – 08:30 – preventívne prehliadky /objednaní pacienti/

08:30 – 12:30 – ambulancia

13:00 – 15:00 –

 

Telefón: 037/7798121

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

Lekár – Mudr. Dagmar Tencerová

Sestra – Vilma Kollárová

 

Ordinačné hodiny

Pondelok – Piatok

06:30 – 08:00 – odbery, prehliadky

08:00 – 15:00 – ambulancia

 

Telefón: 037 / 779 81 07

Ambulancia zubného lekára

Lekár – Mudr. Agáta Todorová

 

Ordinačné hodiny

Pondelok – Piatok

8:00 – 15:00

 

Telefón: 037 / 779 81 20