Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Volebné okrsky a miestnosť

Menovanie zapisovateľa

Emailová adresa pre voľby

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce

Oznámenie o čase a mieste konania volieb