Ako separovať odpad?

Modrá nádoba = PAPIER

noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, výkresy, telef. zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierový obal, kartón, lepenka, kancelársky papier…

Hnedá nádoba = BIO ODPAD

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, papierové vreckovky, servítky, škrupiny z orechov a vajec, čajové vrecko, usadeniny z kávy, piliny, hobliny, vata, vlasy, chlpy,…

Žltá nádoba = PLASTY + KOVOVÉ OBALY

plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváže, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, polystyrén, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, tetrapaky od mlieka, smotany, mliečnych výrobkov, džúsov, umyté konzervy od mäsa, rýb, zeleniny, iné drobné kovové odpady, plechovky od nápojov,…

Zber skla: kontajnery sú umiestnené za kultúrnym domom

Zber šatstva: kontajner  je umiestnený za kultúrnym domom

Zber tukov a jedlých olejov: naliate v PET fľašiach odložiť do žltého kontajnera za kultúrnym domom

Zber nebezpečného odpadu a elektro odpadu:  2 x ročne odovzdať priamo  do zberových áut pristavených za kultúrnym domom /o dátume budeme informovať/

Zber veľkokapacitného odpadu: 2 x ročne do pristavených kontajnerov /ihrisko, bytovka č. 289/  /o dátume budeme informovať/

Zber stavebného odpadu: stavebník, ktorý má vydané stavebné povolenie, búracie povolenie, ohlásenie drobnej stavby, stavebné úpravy si zabezpečuje pristavenie kontajnera na vlastné náklady.

Stavebný odpad do 1 m3 /osoba sa nahlasuje na obecnom úrade. Termín vývozu bude občanovi oznámený.

Zber zeleného odpadu a haluzoviny – skládka otvorená:

12. marec od 10,00 hod. – 18,00 hod.

03. apríl od 10,00 hod. – 18,00 hod.     

16. apríl od 10,00 hod. – 18,00 hod.

30. apríl od 10,00 hod. – 18,00 hod.

14. máj od 10,00 hod. – 18,00 hod.

04. jún od 10,00 hod. – 18,00 hod.

08. júl od 10,00 hod. – 18,00 hod.

05. august od 10,00 hod. – 18,00 hod.

03. september od 10,00 hod. – 18,00 hod.

24. september od 10,00 hod. – 18,00 hod.

01. október od 10,00 hod. – 17,00 hod.

15. október od 10,00 hod. – 17,00 hod.

29. október od 10,00 hod. – 17,00 hod.

12. november od 10,00 hod. – 16,00 hod.

26. november od 10,00 hod. – 16,00 hod.

Na skládku  zeleného odpadu sa nesmie vyvážať žiadny iný odpad! Zelený odpad treba vysypať z vriec, poodväzovať, vybrať drôty  a iný materiál, ktorý by mohol poškodiť štiepkovač.

Domov

Harmonogram vývozu

Harmonogram vývozu separovaného odpadu nájdete na úvodnej stránke
Domov