Návrh rozpočtu výdavkov-r-2017-2019

Návrh rozpočtu príjmov-2017-2019


 

Rozpočet za rok 2015 – výdaje                                                             Zverejnené 2.12.2015

Návrh rozpočtu výdavkov za roky 2016-2018                                          Zverejnené 2.12.2015

Rozpočet výdavkov za roky 2013 – 2014                                                Zverejnené 2.12.2015

Návrh rozpočtu príjmov za roky 2016-2018                                             Zverejnené 2.12.2015