Rodinná farma Anubisfarm – SHR Vladimír Koppan

sa zameriava na chov koní, chov dobytka plemena Jersey s mliekovou produkciou, agroturistiku a zážitkové pobyty na farme.

Našou hlavnou myšlienkou je návrat k prírode, spoznávanie vidieckeho spôsobu života, podpora fyzickej činnosti a športových aktivít u detí a mládeže, spoznávanie prírody z konského chrbta. Snažíme sa žiť a pracovať v súlade so zákonmi prírody.

Naša farma ponúka aj predaj z dvora – je držiteľom práv na užívanie značky Regionálny produkt PONITRIE® na kravské a kozie mlieko, ktoré si môžete na farme zakúpiť.

Ponuka farmy:

  • Predaj čerstvého nepasterizovaného mlieka z farmy
  • U nás si môžete vychutnať najkrásnejší pohľadom  na okolie farmy zo sedla koňa  pod dohľadom skúseného inštruktora na kľudných a charakterných koňoch.
  • Prevádzkujeme a ponúkame celoročne: :

– jazdeckú školu

– jazdecké hodiny

– jazdecké kurzy

– pony školu

– vozenie na poníkoch

– vozatajské služby

– hiporehabilitáciu

– vozenie na akciách

– ustajnenie koní ( boxové ustajnenie a pastvinové )

  • Animoterapiu pre deti, ktorým priblížime život zvierat u nás na farme ich využitie dnes a v minulosti. Zvieratá si môžu pohladkať aj nakŕmiť.
  • Farmingterapiu – programy zo života farmy, prevedieme Vás farmárstvom
  • poradenstvo

Okrem koní a dobytka je na farme mini zoo s tradične chovanými zvieratami na hospodárskych dvoroch našich predkov.