Pripravované akcie v obci

Február: detský karneval, fašiangové posedenie

Apríl: posedenie s jubilantmi

Máj: májová vatra

Jún: MDD, hodový futbalový zápas

Október: jesenné posedenie dôchodcov

December: posedenie s Mikulášom, Živý betlehem