Obec Veľká Dolina k 1. augustu 2018 má prihlásených k trvalému pobytu 676 obyvateľov.