Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku – vyvesené 15.3.2018

Zverejnenie zámeru predaja nehnutelného majetku – vyvesené 10.09.2016