Zverejnenie zámeru predaja nehnutelného majetku – vyvesené 10.09.2016