Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania, Laca, novostavba, VD