Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu