• Stanislav Andel, Bc
  • Marek Andris
  • Viliam Béger
  • Mária Erniholdová, Mgr
  • Emil Hanko
  • Martina Kvasňovská
  • Dušana Zábušková, Ing

  • 11.11.2015
  • 16.12.2015

Vedenie obce

Vedenie obce

Starostka obce, zástupkyňa starostky a hlavná kontrolórka
Vedenie obce