Obec Veľká Dolina sa nachádza 17 kilometrov juhozápadne od okresného a krajského mesta Nitra. Leží v južnej časti Nitrianskej pahorkatiny v nadmorskej výške 120 až 151 metrov nad morom. Veľkodolinský chotár hraničí s mojmírovským, svätoplukovským, poľnokesovským a trnoveckým chotárom.

Rozprestiera sa na rozhraní troch okresov – nitrianskeho, novozámockého a šalianskeho. Má rozlohu 1169 ha. K obci patria aj jej časti Bačala, Malá Dolina a Taranské Funduše.

Veľká Dolina je obec, ktorá stratila pôvodné poľnohospodárske zameranie a rozvinula sa do atraktívnej obytnej zóny. Je pravdepodobné, že malá vzdialenosť od krajského mesta Nitry (17 km), výstavba nájomných bytov a snaha zastupiteľstva ponúkať cenovo dostupné a kvalitné služby sem láka mladé rodiny s deťmi.

Mnohí sa už dnes vracajú do rodičovských domov, niektorí si na cenovo dostupných stavebných parcelách postavili novostavby a veľký záujem je aj o nové nájomné byty. Obec dostala meno podľa chotárneho pomenovania bývalých lúk, ktoré volali Dolina. Rozprestierali sa okolo potoka zvaného Veľká Dolina.

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1721 a hovorí sa o majetku nitrianskeho biskupstva, neskôr nitrianskej kapituly. Prvou hodnovernou správou o počiatkoch osídlení chotára Veľkej Doliny je mapa z roku 1721, na ktorej je zakreslený rybník a dva majerské domy patriace grófovi Hunyadymu.

1. januára 1956 sa obec odčlenila od obce Mojmírovce a stala sa samostatnou.