Rodinná farma Anubisfarm Veľká Dolina o.z.

SHR Vladimír Koppan

95115 Veľká Dolina 241

t.č.: 0905 518 818 alebo 0908 135 896

email: anubis2@szm.sk