Elektronická úradná tabuľa

/Elektronická úradná tabuľa
­
1412, 2017

Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ 2017

Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ 2017

1412, 2017

VZN č.5-2017 o verejnom poriadku v obci

VZN č 5-2017 o verejnom poriadku v obci

1412, 2017

Úradné hodiny počas vianočných sviatkov

Úprava úradných hodín pre verejnosť na Obecnom úrade

vo Veľkej Doline počas sviatkov

 

 27.12. 2017 – 02.01. 2018        zatvorené    

03.01.2018   streda      8,00  –  12,00 hod.

04.01.2018   štvrtok     8,00  –  12,00 hod.

05.01.2018   piatok      8,00   –  12,00 hod.

 

                                                          Dana Cesneková

                                                                                                      starostka obce

1412, 2017

Harmonogramy zberu odpadov 2018

Harmonogram komunálneho odpadu 2018

Harmonogram vývozu separovaného zberu 2018

Harmonogram zberu zeleného odpadu 2018

Harmonogram zberu 2018

Informácie o zbere odpadu 2018

1910, 2017

Reklamačný poriadok pre výmenu zberných nádob na komunálne odpady

Reklamčný poriadok pre výmenu zberných nádob