Elektronická úradná tabuľa

/Elektronická úradná tabuľa
­
1910, 2017

Reklamačný poriadok pre výmenu zberných nádob na komunálne odpady

Reklamčný poriadok pre výmenu zberných nádob

2209, 2017

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

2209, 2017

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 4. novembra 2017

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 4. novembra 2017

2209, 2017

Vymenovanie zapisovateľa pre voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 4. novembra 2017

Vymenovanie zapisovateľa pre voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 4. novembra 2017

709, 2017

VZN o umiestňovaní plagátov a volebnej kampani 1-2017

VZN-o umiestňovaní plagátov a volebnej kampani 1-2017

709, 2017

Uznesenia z 15. zasadnutia OZ 2017

Uznesenia z 15. zasadnutia OZ 2017

2108, 2017

Oznam – delegovanie člena do okrskovej volebnej komisie pre voľby do samosprávnych krajov 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017: podatelna.vd@gmail.com

2108, 2017

Ponuka

Obec Poľný Kesov oznamuje verejnosti že ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce a to prívesný asfaltovací adaptér v minimálnej cene 70€ a strešnú krytinu Bramac, červenej farby, približne 1000kusov, čo predstavuje asi 100metrov štvorcových.
Cena 0,33€ za kus. Krytina je vhodná na prekrytie prístreškov pre autá, altánkov a podobne.
Bližšie informácie vám budú poskytnuté na Obecnom úrade v Poľnom Kesove počas stránkových hodín, na t.č. 037/7787 127 alebo na internetovej stránke obce www.polnykesov.eu.

2906, 2017

Informácie – voľby do orgánov samosprávnych krajov

Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.,
vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Rozhodnutie
Informácie pre voliča v slovenskom jazyku
Info pre voliča MJ
Info pre voliča NJ. docx
Info pre voliča -romsky
Info pre voliča -rusínsky
Info pre voliča -ukrajinský

2112, 2016

Zber odpadov 2017 – harmonogramy na stiahnutie

Harmonogram 2017

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 2017

Harmonogram vývozu separovaného zberu 2017

Zber zeleného odpadu a haluzoviny 2017

Informácie o zbere odpadu 2017