Nezaradené

/Nezaradené
­

POZVÁNKA – na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Doline

Starostka obce Veľká Dolina

Vo Veľkej Doline, 05.12.2018

P o z v á n k a

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Doline, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018 o 13,00 hod. v zasadacej […]