ANUBISFARM VEĽKÁ DOLINA o. z. – Výcvikové stredisko psov  je občianske združenie so zameraním  na výchovu a výcvik psov všetkých plemien s preukazom pôvodu, ale aj bez neho a krížencov.

Od roku 1996  do 2012 sme pôsobili pod názvom Kynologický klub Cabaj – Čápor s pôsobením v Cabaji.

Združujeme občanov so záujmov o psov a kynológiu vo všeobecnosti. Pomáhame verejnosti spoznať správanie psov, porozumieť ich chovaniu a prejavom. Učíme ľudí spolunažívaniu so psami tak, aby táto vzájomná existencia bola pre obidve strany bezpečná a bezproblémová.

Výcvik prebieha na cvičisku vo Veľkej Doline – areál Rodinnej farmy ANUBISFARM, ktorej je Výcvikové stredisko psov súčasťou. Výcvik sa zameriava na hromadný aj individuálny výcvik psov všetkých plemien, ich prípravu na bežné životné situácie a tiež nápravu problémového správania psov. Medzi ďalšie aktivity patrí športová kynológia vrátane prípravy psov na skúšky, bonitácie, nácvik stôp, cvičenie a prechádzky v mestskom ruchu či príprava psov na výstavy.

Pre verejnosť organizujeme kurz základnej ovládateľnosti, zameraný na výchovu a výcvik psa s cieľom naučiť ho najmä bezproblémovej existencii a vzájomnému spolunažívaniu. Rozvíjame pozitívny vzťah ku psom najmä u mládeže. Ponúkame rozšírený kurz výcviku psov všetkých plemien aj krížencov, v prípade záujmu končiaci Skúškou ovládateľnosti psa.

Našim výcvikovým zameraním, odbornými znalosťami a praktickými skúsenosťami z oblasti kynológie  ponúkame ucelený a premyslený program výchovy a výcviku psa od malého šteniatka až po výcvik dospelého psa.

Náplň jednotlivých výcvikových modulov na seba koncepčne nadväzuje a postupne od jednoduchých, skôr výchovných a na šteniatka orientovaných, až po náročné výcvikové postupy pre dospelých psov pripravujúcich sa na vrcholové športové akcie a skúšky. Výcvik organizujeme v malých výcvikových skupinách podľa veku a vycvičenosti psa, alebo volíme individuálny prístup na základe špecializovaných potrieb, alebo požiadaviek psovoda. Výcviky sú organizované pod vedením skúsených výcvikárov / aktívne cvičiacich psovodov.

Naše poslanie:

  • podieľanie sa na rozvoji, udržaní a zlepšení genofondu, zdravia a pracovných vlastností pracovných plemien psov za dodržania predpisov FCI
  • Podieľanie sa na rozvoji a popularizácii športovej kynológie, chovu psov a ich využitie
  • Robíme osvetu v chove a držbe psov
  • Spolupracujeme s inými organizáciami a kynologickými klubmi
  • Organizujeme semináre, súťaže, výstavy a preteky
  • Vyhľadávame, pripravujeme a vychovávame talenty športovej kynológie najmä z radov mládeže
  • Zapájame mládež do súťaží, výstav, akcií a pretekov
  • Vykonávame učebno – metodickú činnosť, kurzy, školenia a poradenské služby v oblasti kynológie, výstavníctva a chovateľstva
  • Pomáhame širokej verejnosti s výcvikom, chovom, riešením problémového správania psov