­

Oznamy

709, 2017

VZN o umiestňovaní plagátov a volebnej kampani 1-2017

VZN-o umiestňovaní plagátov a volebnej kampani 1-2017

709, 2017

Uznesenia z 15. zasadnutia OZ 2017

Uznesenia z 15. zasadnutia OZ 2017

2108, 2017

Oznam – delegovanie člena do okrskovej volebnej komisie pre voľby do samosprávnych krajov 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre […]

2108, 2017

Ponuka

Obec Poľný Kesov oznamuje verejnosti že ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce a to […]

2906, 2017

Informácie – voľby do orgánov samosprávnych krajov

Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.,
vyhlásil voľby […]

2112, 2016

Zber odpadov 2017 – harmonogramy na stiahnutie

Harmonogram 2017

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 2017

Harmonogram vývozu separovaného zberu 2017

Zber zeleného odpadu a haluzoviny 2017

Informácie […]

0
Prvá písomná zmienka
0
Rozloha obce v ha
0
Počet obyvateľov: