­

Oznamy

609, 2018

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania, Laca, novostavba, VD

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania, Laca, novostavba, VD

109, 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Volebné okrsky a […]

3108, 2018

Pozvánka na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                                  Vo Veľkej Doline, 30.08.2018

P o z v á n k a

 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. […]

408, 2018

Počet obyvateľov 2018

Obec Veľká Dolina k 1. augustu 2018 má prihlásených k trvalému pobytu 676 obyvateľov.
 

408, 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

1412, 2017

Harmonogramy zberu odpadov 2018

Harmonogram komunálneho odpadu 2018

Harmonogram vývozu separovaného zberu 2018

Harmonogram zberu zeleného odpadu 2018

Harmonogram zberu 2018

Informácie o […]

0
Prvá písomná zmienka
0
Rozloha obce v ha
0
Počet obyvateľov: