­

Oznamy

911, 2017

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

911, 2017

Uznesenia zo 16. zasadnutia 2017

Uznesenia zo 16. zasadnutia 2017

911, 2017

VZN č.4- 2017 o poplatku za komunálne odpady a DSO

VZN č.4- 2017 o poplatku za komunálne odpady a DSO

911, 2017

VZN č. 3-2017 elektronická komunikácia obce

VZN č. 3-2017 elektronická komunikácia obce

911, 2017

VZN č.2-2017 o určení výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a stanovenie výšky príspevku na stravovanie v ŠJ

VZN č.2-2017 o určení výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a stanovenie výšky […]

911, 2017

Dodatok č. 1 k VZN 1-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Dodatok č. 1 k VZN 1-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

0
Prvá písomná zmienka
0
Rozloha obce v ha
0
Počet obyvateľov: