­

Oznamy

408, 2018

Počet obyvateľov 2018

Obec Veľká Dolina k 1. augustu 2018 má prihlásených k trvalému pobytu 676 obyvateľov.
 

408, 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

1307, 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

1412, 2017

Harmonogramy zberu odpadov 2018

Harmonogram komunálneho odpadu 2018

Harmonogram vývozu separovaného zberu 2018

Harmonogram zberu zeleného odpadu 2018

Harmonogram zberu 2018

Informácie o […]

0
Prvá písomná zmienka
0
Rozloha obce v ha
0
Počet obyvateľov: