­

Oznamy

1307, 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

706, 2018

Uznesenia z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2018

Uznesenia z 19. zasadnutia OZ 2018

2105, 2018

Záverečný účet 2017

Záverečný účet 2017

1503, 2018

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

1412, 2017

Harmonogramy zberu odpadov 2018

Harmonogram komunálneho odpadu 2018

Harmonogram vývozu separovaného zberu 2018

Harmonogram zberu zeleného odpadu 2018

Harmonogram zberu 2018

Informácie o […]

0
Prvá písomná zmienka
0
Rozloha obce v ha
0
Počet obyvateľov: