­

Oznamy

310, 2018

Uznesenia z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Uznesenia z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

2609, 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu a poslancov obce

609, 2018

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania, Laca, novostavba, VD

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania, Laca, novostavba, VD

109, 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Volebné okrsky a […]

408, 2018

Počet obyvateľov 2018

Obec Veľká Dolina k 1. augustu 2018 má prihlásených k trvalému pobytu 676 obyvateľov.
 

408, 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

0
Prvá písomná zmienka
0
Rozloha obce v ha
0
Počet obyvateľov: