­

Oznamy

2205, 2017

Záverečný účet 2016

Záverečný účet 2016

1105, 2017

Výzva na predkladanie ponúk

903, 2017

Uznesenia 2017 z 13. zasadnutia OZ

Uznesenia 2017 z 13. zasadnutia OZ

2112, 2016

Zber odpadov 2017 – harmonogramy na stiahnutie

Harmonogram 2017

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 2017

Harmonogram vývozu separovaného zberu 2017

Zber zeleného odpadu a haluzoviny 2017

Informácie […]

710, 2016

Otvorenie detského kútika a klubu voľnočasových aktivít

Obec Veľká Dolina od 10.10.2016 otvára Detský kútik a Klub voľnočasových aktivít vo viacúčelovej budove obce.

ČASOVÝ HARMONOGRAM […]

0
Prvá písomná zmienka
0
Rozloha obce v ha
0
Počet obyvateľov: