­

Oznamy

2308, 2016

VZN č.1-2016 – návrh podľa zákona č.79/2015 o odpadoch

VZN č.1-2016 – návrh podľa zákona č 79_2015 o odpadoch

607, 2016

Poďakovanie futbalistom Veľká Dolina

Dňa 2. júla 2016 sa v Mojmírovciach uskutočnil 44. ročník futbalového turnaja „O pohár predsedu Poľnohospodárskeho […]

2606, 2016

Zmena cestovného poriadku autobusových spojov od 1.7.2016- letná sezóna

506, 2016

MDD 2016 v obci

306, 2016

Pozvánka na 9. zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

 na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Doline, ktoré sa uskutoční  dňa […]

2305, 2016

Záverečný účet 2015

Záverečný účet 2015 PDF

0
Prvá písomná zmienka
0
Rozloha obce v ha
0
Počet obyvateľov: